Colaboracións

Si vostede ten interese en colaborar no patrocinio de ASAC, ben de xeito particular ou ben mediante a súa empresa ou negocio, pode poñerse en contacto con algún membro da Xunta Directiva.

ASAC é una asociación que se financia en máis do 95 % coas cotas abonadas polos propios socios. Precisamos das vosas axudas coas que poderíamos, entre outras cousas, facilitar a asistencia as nosas actividades a nenos de familias con dificultades económicas.

ASAC engloba neste momento a máis de 250 familias. A nosa web ten un importante número de visitas mensuais. Se vostede o desexa, neste espazo podería aparecer o nome da súa empresa ou negocio como entidade colaboradora da asociación.