Solicitude de rexistro

Solo se atenderán as solicitudes de rexistro de socios activos ou de personas que o xustifiquen debidamente.