Solicitude de rexistro

Cando solicitades os datos de acceso a área privada de ASAC, unha vez comprobado que sodes soci@s, metemos os datos no sistema, e este xenera unha resposta automática na que vos remite os vosos datos directamente a vos. Ó ser unha resposta dun sistema, moitos servidores detéctanos como spam (correo non desexado), polo que os remiten directamente á carpeta de correo basura, non permitindo velos na carpeta de correos recibidos, polo que, se non vos chegan os datos,  rogo que revisedes esa carpeta (a de correo basura). 

Si tedes que solicitala de novo, facedeo constar no apartado de observacións.

Todos os campos deste formulario son obrigatiorios, agás o de “observacións”, polo que solo se atenderán as solicitudes de rexistro que cumpran esta condición.

Nome*
Email* DNI*
Socio de ASAC*  Si Non Participa nos obradoros*  Si Non
Observacións
 

Os campos marcados con (*) son obrigatorios

Acepto os termos de uso

TERMOS DE USO
De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os datos obtidos deste formulario serán incorporados a un ficheiro automatizado baixo a responsabilidade da ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES DE GALICIA, coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interés.Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito á nosa dirección: FACULTADE DE PISCOLOXÍA, rúa XOSÉ MARÍA SUÁREZ NÚÑEZ, CAMPUS SUR, 15782 SANTIAGO DE COMPOSPELA.
Mentras non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas. O envío destes datos implica a aceptación desta cláusula.