Accesibilidade

POLÍTICA DE ACCESIBILIDADE

ASAC, en liña por favorecer a integración das persoas minusválidas, incluíndo persoas con minusvalías físicas ou cognitivas, e independentemente dos dispositivos tecnolóxicos empregados para acceder á información, traballou conforme ás directrices definidas polo grupo de traballo permanente Wen Accesibility Initiative (WAI) do consorcio para a World Wide Web (W3C) nos seus distintos niveis:

Icono de conformidad con el Nivel A, 	de las Directrices de Accesibilidad para 	el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 	de las Directrices de Accesibilidad para el 	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI Icono de conformidad con el Nivel Triple-A, 	de las Directrices de Accesibilidad para el 	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Para iso, tivemos en conta que un sitio web debe ser:

 • Transformable: a información e os servizos deben ser accesibles para todos e deben poder ser utilizados con todos os dispositivos de navegación.
 • Comprensible: contidos claros e simples.
 • Navegable: contidos sinxelos de navegación.

Entre as principais medidas que adoptamos para garantir a accesibilidade, encóntranse as seguintes:

Tamaño do texto: as fontes utilizadas ten tamaños relativos, de forma que o usuario pode controlar o tamaño dende o navegador que estea a utilizar:

MOZILLA FIREFOX INTERNET EXPLORER
Aumentar  Aumentar
CTRL+roda do mouse adiante  CTRL+roda do mouse adiante
CTR++ (mais)  CTR++ (mais)
VER>>Tamaño do texto>>Aumentar  VER>>Tanaño do texto>>Grando ou Moi grande
Reducir  Reducir
CTRL+roda do mouse atrás  CTRL+roda do mouse atrás
CTR+- (menos)  CTR+- (menos)
VER>>Tamaño do texto>>Diminuír  VER>>Tamaño do texto>>mediano, pequeno ou moi pequeno
GOOGLE CHROME SAFARI
Aumentar Aumentar
CTRL+roda do mouse adiante CTRL+roda do mouse adiante
CTR++ (mais) CTR++ (mais)
VER>>Tamaño do texto>>Aumentar VER>>Tamaño do texto>>Aumentar
Reducir Reducir
CTRL+roda do mouse atrás CTRL+roda do mouse atrás
CTR+- (menos) CTR+- (menos)
VER>>Tamaño do texto>>Diminuír VER>>Tamaño do texto>>Diminuír
Recuperar vista orixinal Recuperar vista orixinal
CTRL+0 (cero) CTRL+0 (cero)
VER>>Tamaño do texto>>Normal VER>>Tamaño do texto>>Normal
 OPERA
Aumentar
CTRL+roda do mouse adiante
VER>>escala 120% e mais
Reducir
CTRL+roda do mouse atrás
VER>>escala 80% e menos
Recuperar vista orixinal
VER>>escala 100%

NOTA: en todos os casos a pulsación da tecla 0 (cero) indicada para a recuperación do tamaño orixinal da páxina se refire ao teclado de texto, e non funciona se utilizamos o teclado numérico.

 • Deseño, navegación e interactividade: tratouse de conseguir unha navegación coherente en todo o sitio web, seguindo os mesmos esquemas estrucuturais en todas as páxinas.
 • Enlaces: os enlaces escríbense de forma que teñan sentido fóra de contexto. O enlaces cuxo texto non describe completamente o destino, ten atributos tittle cunha aclaración, sempre que sexa posible.
  • Algúns navegadores poden extraer a lista de enlaces da páxina actual, e permitir ao usuario navegar dende esta lista. Tendo isto en conta, os enlaces non están duplicados, e se o están é porque acceden ao mesmo contido.
  • Non hai pseudo-enlaces javascript. Todos os enlaces se poden seguir en calquera navegador, mesmo se javascrpt está deshabilitado.
  • Ningún enlace interno do sitio se abre en ventá á parte. Os enlaces externos si o fan.