Contacto con secretaía

Nome*
E-mail* Teléfono
Asunto*
Observacións

Adxuntar un arquivo

Os campos marcados con (*) son obrigatorios

Acepto os termos de uso

TERMOS DE USO
De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os datos obtidos deste formulario serán incorporados a un ficheiro automatizado baixo a responsabilidade da ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES DE GALICIA, coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interés.Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito á nosa dirección: FACULTADE DE PISCOLOXÍA, rúa XOSÉ MARÍA SUÁREZ NÚÑEZ, CAMPUS SUR, 15782 SANTIAGO DE COMPOSPELA.
Mentras non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas. O envío destes datos implica a aceptación desta cláusula.