Cobro de cotas de socio

Nos próximos días vaise pasar un recibo de 50€, correspondente á última cota de socio.

Grazas