Cobro de cotas

A partir da próxima semana vaise pasar ao cobro a remesa correspondente á reserva de praza e primeiro cuadrimestre do curso 2017-18. O importe do recibo é de 75€